Bloglovin'

Follow on Bloglovin

27 november 2014

Review - dyeing a shirt with Dylon

Ik had ooit een mooi wit shirtje. Ik kocht het omdat ik de combinatie van effen wit katoen en een soort kant zo leuk vond, maar na een vakantie in het hete Portugal was dat kant niet zo mooi wit meer. Het shirtje belandde in een tas met oude kleding, achter in de klerenkast. Tot ik het terug vond tijdens een recente opruimbui, samen met een groen shirt met olievlekken.

I once had a nice white shirt. I bought it because I liked the combination of plain white coton and some kind of lace, but after a holiday in hot Portugal the lace wasn't as pure white anymore. The shirt ended up in a bag with old clothes, which I securely hid in the back of my closet. Until I found it back during a recent cleanup, together with a green shirt with oil stains.


Aangestoken door de recykleer 14-daagse 4.0 van Boomie (je zou haar kunnen kennen van boomie blogt) besloot ik niet te gaan voor een recycleerproject, maar voor een upcykleerproject. Ik bestelde een pakje Dylon in de kleur 'tropical green' en een zakje zout via de webwinkel van Textielstad en ging aan de slag met het verven van beide shirtjes.

Inspired by the Dutch 'recykleer 14-daagse 4.0' by Boomie (you might not know her, but take a look at her blog), I decided to upcykleer my shirts. I ordered a pack of Dylon in the color 'tropical green,' and a bag of salt via the webshop of Textielstad, and started dyeing both shirts.


Wat je nodig hebt? Een grote emmer met water op ongeveer 40 graden Celcius (ja, ik heb het nog verder laten afkoelen voor ik begon ;-), grote plastic lepel, plastic of rubberen handschoenen, een maatbeker met 500 ml warm water, zout en Dylon textielverf. Eerst heb ik de shirtjes gewogen en nog even goed uitgespoeld. Één zakje verf is goed voor het verven 250 gram stof en per 250 gram stof heb je ook 250 gram zout nodig.
Mijn shirtjes wogen bij elkaar 265 gram, dus daar heb ik 1 zakje verf en 250 gram zout voor gebruikt. Toen het water in de emmer tot 40 graden afgekoeld was heb ik de verf opgelost in de maatbeker en het zout in de emmer met water.

What you need? A large bucket with water to about 40 degrees Celcius (yes, I'd let it cool down a little further before I started ;-), large plastic spoon, rubber gloves, a measuring cup with 500 ml warm water, salt and Dylon paint for fabric. I first weight the shirts and rinsed them very well. One sachet of paint is enough to dye 250 grams of fabric, and per 250 grams of fabric you need 250 grams of salt.
The shirts together weighed 265 grams, so I used 1 sachet of paint and 250 grams of salt. When the water in the bucket had cooled to 40 degrees, I dissolved the paint in the measuring cup and the salt in the bucket with water.


De opgeloste verf roerde ik door het water in de emmer en daarna gingen de shirts er bij. Volgens de Dylon verpakking moet je 15 minuten roeren en daarna nog 45 minuten regelmatig roeren, maar dat is niet te doen. Ik heb 5 minuten goed geroerd en daarna 55 minuten regelmatig geroerd.
Na al dat roeren en wachten heb ik de shirts heel goed uitgespoeld met warm water en met donkere kleren in de wasmachine gestopt. Na het drogen en strijken kon ik het resultaat bekijken...

The paint I dissolved in water I stirred through the water in the bucket, and added the shirts. According to the Dylon package you should stir for 15 minutes, and stir frequently for another 45 minutes after that, but that's really hard. I stirred very well for 5 minutes, and after that I stirred frequently during 55 minutes.
After the stirring and waiting I rinsed the shirts with warm water very well, and put it in the washingmachine, together with dark colored clothes. After drying and ironing it I could take a look at the result...


Wauw, het resultaat is heel anders dan ik had verwacht, maar ik ben er wel heel blij mee! Ik had verwacht dat het shirt donkerder van kleur zou worden en ik was te lui geweest om na te kijken of het kant van natuurlijk materiaal was, daardoor wist ik niet of de verf hier wel of niet op zou hechten.
Het shirt met olievlekken is niet verkleurd, maar de olievlekken zijn wel uit het shirtje :-) en dat had natuurlijk mijn prioriteit.

Wauw, the result is really different from what I was expecting, but I'm really happy with it! I expected the shirt to get darker green and I didn't figure out if the lace is a natural fabric, so I didn't know if the paint would adhere to it.
The shirt with oil stains on it didn't change color, but the oil stains are gone :-) and that was really my priority.


Leerpunten voor mij en beoordeling van Dylon
  • Op de verpakking van Dylon staat dat je een emmer met circa 6 liter water nodig hebt. Ik denk dat ik wel een paar litertjes meer in mijn emmer heb gedaan en dat de verf daardoor meer verdund is. Misschien dat mijn witte shirtje donkerder groen zou zijn geworden als ik mij aan die 6 liter had gehouden;
  • Ik vraag mij af of het echt nodig is om Dylon zout te gebruiken, of dat dat eigenlijk gewoon zout is. Heeft iemand ervaring met het gebruik van gewoon zout bij het verven van kleding?
  • Het valt mij op dat de olievlekken uit het groene shirt verdwenen zijn. Zou dit door de verf komen of zou zout alleen al een goede vlekverwijderaar zijn?
  • De gebruiksaanwijzing van Dylon is heel erg duidelijk en makkelijk te volgen. Alles wat je nodig hebt heb je meestal wel in huis, en het zakje textielverf was makkelijk te bestellen via internet;

Lessons I've learnt and review on the use of Dylon
  • The instruction of Dylon states that the bucket should be filled with circa 6 liters of water. I think I'd use a couple of litres more, and the paint dilluted more because of that. Maybe my white shirt would become darker green if I'd stick to the instruction;
  • I wonder wheter it is really necessary to use Dylon salt, or maybe it could be common salt as well. Did anyone try the use of common salt in the dyeing of clothes?
  • It strikes me that the oil strains dissappeared from the green shirt. Would this be a result of the paint or would salt be a good stain remover?
  • The instruction of Dylon is very clear and easy to follow. You only need regular things that you usually already have at home, and the fabric paint was easy to order via the internet.

Conclusie: zeker voor herhaling vatbaar! Ik heb weer een schoon groen shirt voor deze winter en een super fleurig, fris shirtje voor het komend voorjaar. Tot later!

Conclusion: definitely worth repeating! I'm happy with my clean green shirt which I will wear a lot during this winter, and my super sweet shirt with lace to wear next spring. See you later!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten